ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్ ధరలు(9/06/21)

0
TMedia (Telugu News) :

ఖమ్మం వ్యవసాయ మార్కెట్ ధరలు(09/06/21)

[14:14, 6/9/2021] మార్కెట్ కార్యదర్శి ఖమ్మం: Good afternoon Sir/Madam Today
arrivals and rates in AMC Khammam

DATE:09.06.2021
Cotton:1931 Bags
Max:7200
Min:4000
Model:6500

Greengram: 199 bags
Max:6150
Min:4650
Model:5800

s s consultancy

Cowpeared: 25 bags
Max:5150
Min:5000
Model:5100

Redgram: 22 bags
Max:5800
Min:5600
Model:5600

Blackgram: 23 bags
Max:5900
Min:5400
Model:5900

Groundnut: 50 bags
Max:4300
Min:3300
Model:3300

Chillies red: 11700 bags
Max:13800
Min:8000
Model:10500

Chillis-Talu: 1300 bags
Max:6000
Min:5000
Model:5500
[14:14, 6/9/2021] శనగపాటి మురళీకృష్ణ:

for telugu news live alerts like, follow and subscribe TMedia on FacebookTwitterYouTube
abhaya hospitals
Leave A Reply

Your email address will not be published.